Profesionalna oprema za gasilce, policijo, reševalce in civilno zaščito

SVETLOBNE PALICE CYALUME

Stran proizvajalca NAROČILA – TRGOVINA

CYALUME

Varnostne svetlobne palice Cyalume so bile med nedavnim žledom v marsikaterem stanovanjskem in poslovnem objektu edini vir svetlobe, ki je zagotavljal ljudem normalno življenje. Veliko občinskih uprav, oz. njihovih oddelkov za civilno zaščito ima varnostne svetlobne palice v skladiščih za nujne primere. Zavedajo se, da električnih agregatov nikoli ne bo dovolj za potrebe vseh prebivalcev. Zato so varnostne svetlobne palice enostavno razdelili med ogroženo prebivalstvo in jim tako omogočili vsaj zasilno razsvetljavo. Snaplight-v foliji copy

SPLOŠNO O VARNOSTNIH SVETLOBNIH PALICAH

Sestava

Kemične svetlobne palice sestavljata dve vrsti tekočin, od katerih je ena shranjena v zaprti kapsuli iz zelo tankega stekla. Pri aktiviranju svetilke, ko palico upognemo, se navedena kapsula zdrobi in s tem omogoči združitev obeh tekočin, ki kemično reagirata in sicer na način, da se del energije pretvori v svetlobo.

Varovanje zdravja

Za razliko od večine preostalih proizvajalcev, je vsebina svetlobnih palic Cyalume® absolutno nestrupena. V kolikor bi vseeno prišlo do stika z vsebino svetlobne palice (ni možno pri normalni uporabi), je potrebno na tem mestu kožo le splakniti z vodo.

Ekologija

Vsi izdelki podjetja Cyalume® so okolju prijazni, zato lahko porabljeno svetlobno palico odvržete med običajne gospodinjske odpadke. KAMPIRANJE

Razlika med proizvajalci

Večina konkurenčnih artiklov (predvsem azijskega porekla) vsebuje kemikalijo DBP (Dibuthyl Phathalate), ki sodi v EU med prepovedane kemijske substance.

Nobeden naš izdelek ne vsebuje DBP, še več, vsi naši izdelki so 100% brez ftalatov in zaščiteni s patentirano formulo polnitve.

Kvaliteta konkurenčnih izdelkov se v nobenem merilu ne more primerjati z izdelki Cyalume®, ki je zaradi tega tudi pridobilo certifikat kakovosti – ISO 9001.

Podobni izdelki drugih proizvajalcev se dokazano proizvajajo s prepovedanimi-strupenimi kemikalijami, v »črnih« azijskih tovarnah, kjer so delovna sila mali otroci (zloraba) in so zaradi navedenega posledično nizkocenovni. Nimajo priložene tehnične specifikacije (svetilnost-časovna krivulja, življenska doba, itd..), niti varnostnih listin.

Področje uporabe svetlobnih palic Cyalume® je predvsem na področju varnosti ter zaščite in reševanja. S tem v zvezi je povezana izredna kvaliteta izdelkov (intenziteta svetlobe, rok trajanja skladiščenja – življenska doba) in oblika posamezne svetlobne palice za specifičen namen uporabe (samostoječe, samolepilne, ovalne-za čelade, na magnetnem podstavku, itd…). Povsem ločeno področje kemičnih svetlobnih teles (npr. IR – Infra rdeči program) pa predstavlja vojaški program – Cyalume®.

CYALUME - SVETLOBNE PALICE

CYALUME – SVETLOBNE PALICE

Področja uporabe

Cyalume® izdelki so različnih velikosti, barv in intenzitete osvetlitve, s širokim področjem uporabe:

 • zasilna razsvetljava, signalizacija, zaščita in reševanje, evakuacije
 • označitev poti, ovir, nesreč, izhodov, kontrolnih točk, pristajalnih con, nevarnih snovi in materialov
 • medicinska triaža, EMS oskrbe z različnimi barvami za zlome, šok …
 • identifikacija osebja, varnostni kompleti v vsakem vozilu
 • delovne luči, osvetlitev zaprtih prostorov, osvetlitev prostorov v katerih se nahaja eksplozivna atmosfera
 • nadzor, zunanji nadzor
 • podzemno raziskovanje
 • nočno potapljanje in podvodno markiranje
 • gasilstvo
 • vojaški program

Lastnosti

Cyalume® izdelki:

 • so garantirano vodoodporni, ne puščajo in so nestrupeni
 • so 100% zanesljivi, združujejo visok učinek s stalno zmogljivostjo
 • niso električni zato ne potrebujejo baterij, povečav in leč, ne korodirajo
 • ne ustvarjajo toplote in isker
 • so varni, priročni, praktični in brez vzdrževanja
 • se lahko uporabljajo v nevarnih situacijah, kjer so ogrožena življenja – v primerih, kadar ostali svetlobni pripomočki ne izpolnijo pričakovanj
 • so preverljivi glede roka uporabnosti, do 5 let, odvisno od vrste izdelka, datum poteka veljavnosti je natisnjen na ovitku
 • se aktivirajo ročno, na vašo zahtevo, v sekundah
 • osvetljujejo okolico v kotu 360 stopinj
 • ne potrebujejo nobene posebne zahteve za shranjevanje

Snaplight - 10 kom Embalažna škatla v kateri je shranjenih 10 varnostnih svetlobnih palic Cyalume – model Snaplight NAROČILA – TRGOVINA

VisiPad™

Markerji VisiPad™, visoko-svetilni, samolepilni, za večnamensko uporabo.

Reševanje življenj

 Varnost v transportu

 Načrtovanje ukrepov

Varnostni proizvodi

Vojaški proizvodi

 

 

NAROČILA – TRGOVINA

GASILSKA OPREMA, OPREMA ZA POLICIJO, VOJSKO IN CIVILNO ZAŠČITO

e-mail: info@tehnologika.si      tel: 041/663-911